Dessa köp- och leveransvillkor är tillämpliga på köp och beställningar som görs av konsumenter på webbplatsen wilmalouise.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Wilma Cotton AB, 559125-3793, (”Wilma & Louise”), Hustegavägen 1, 181 90 Lidingö (hädanefter "Wilma & Louise" eller "vi").

Vid köp från webbplatsen förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför läsa igenom villkoren noga.


Beställning

För att handla hos oss måste du vara 18 år.

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera priser på alla beställningar inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan Wilma & Louise häva köpet och återbetala erlagt belopp. Detta kan göras när som helst.


Beställningserkännande

Ett beställningserkännande skickas direkt efter avslutat köp till angiven e-postadress. Det är viktigt att du anger en korrekt e-postadress för att få information om eventuella förseningar och andra viktiga händelser rörande din beställning.

I beställningserkännandet finns ditt ordernummer som du använder vid kontakt med oss för att vi ska kunna identifiera din beställning.


Frakt

Fri frakt tillämpas vid beställning över ett visst belopp som beror på leveransadressen. I de fall en kostnad för frakt tillkommer på din beställning visas det i samband med beställningen.


Leverans

Lagerförda produkter beställda innan klockan 12:00 skickas normalt samma dag. Leveranstid är 2-3 arbetsdagar. Du får ett sms, e-post eller en avi när det finns att hämta på ditt utlämningsställe.


Varor som inte finns i lager

Normalt finns de varor som går att beställa i butiken i lager.

Skulle det inträffa ett felaktigt lagersaldo som gör att din beställning inte går att leverera inom en rimlig tid kontaktar vi dig snarast möjligt och du har då rätt att göra en avbeställning och få en återbetalning av beloppet.

Om en vara inte längre säljs har Wilma & Louise rätten att häva köpet och göra en återbetalning.


Betalning

Du kan betala med bank- eller kreditkort. Din betalning hanteras av Stripe med säker kryptering och enligt strikta normer. Dina kortuppgifter skickas direkt till Stripe och kan inte läsas eller hämtas av Wilma & Louise.


Priser

Alla priser på webbplatsen är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om en beställning levereras till en leveransadress utanför EU kommer moms inte läggas på priset.

Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Wilma & Louise har inte någon kontroll över dessa avgifter och ej heller möjlighet att förutsäga storleken på dem. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.


Ångerrätt

Vi hoppas naturligtvis att du är nöjd med köp hos Wilma & Louise men självklart erbjuder vi full ångerrätt inom 14 dagar. Detta gäller endast oanvänd vara i obruten förpackning

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela det genom att göra en registrering genom vårt returformulär som finns på hemsidan.

Om du ångrar ditt köp kommer återbetalningen att ske utan onödigt dröjsmål. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

Du ska återsända produkten till oss på nedanstående adress utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 10 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att ångra ditt köp/frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkten innan denna period löpt ut.

Var noga med att förpacka varorna så att de inte skadas i transporten. Du är ansvarig för varans skick tills de anländer till vårt lager.

Om varan är skadad eller använd när den anländer till oss kommer vi göra ett avdrag på återbetalningen.

Returfrakten vid utnyttjande av ångerrätt bekostas av dig.

Vi rekommenderar att varan skickas som spårbart paket då det är du som kund som har ansvaret för varan till dess att den är mottagen av Wilma & Louise.

Det är viktigt att du märker din retur med ditt ordernummer på ett tydligt vis, annars kan vi inte härleda varorna till en order och därmed inte göra en återbetalning.

Returer skickas till

Wilma & Louise

C/O Bonver Logistics

Gåshaga Brygga 1

181 60 Lidingö


Reklamationer

Om vi levererat en produkt som är felexpedierad eller defekt ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt för att hjälpa dig lösa problemet. Skicka ett mail till hej@wilmalouise.com och beskriv felet.


Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss och enligt vad som anges nedan. Reklamationsrätten omfattar produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska Wilma & Louise kontaktas så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges ovan. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Wilma & Louise står självklart för returfrakten för godkända reklamationer, detta gäller dock endast då den returfraktsedel som vi tillhandahåller används.

Även defekta varor måste hanteras varsamt och förpackas som om de vore nya.

När reklamerad produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Wilma & Louise att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Wilma & Louise strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen. Wilma & Louise förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid reklamationer följer Wilma & Louise riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, ARN, Konsument Europa och ODR-plattformen Du kan även hitta mer information hos Konsumentverket.


Outlösta leveranser

Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Wilma & Louise debiterar 300 kr per styck för outlösta paket för att täcka våra kostnader. Outlösta paket omfattar ej ångerrätten enligt Distans -och hemförsäljningslagen.

Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och sen göra en returanmälan och därefter returnera din order. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter.


Personuppgifter

Din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Wilma & Louise. Läs mer om vår integritetspolicy här.


Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Wilma & Louise eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.


Fel

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen på sajten och förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Wilma & Louise reserverar sig för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida/annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.


Bestämmelses ogiltighet

Om domstol eller annat behörigt organ bedömer att bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar, ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i villkoren. Tillämpningen av bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i dessa villkor.


Force majeure

Försening på grund av omständighet som ligger utanför Wilma & Louise kontroll och som Wilma & Louise inte skäligen kunde förväntats ha räknat med, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor, kommunikation eller energi eller annan liknande omständighet samt försening eller fel i tjänster från underleverantör/-konsult grund av omständighet som här angivits, ansvarar inte Wilma & Louise för. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund för Wilma & Louise som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsansvar eller annan påföljd. Om Wilma & Louise är förhindrad att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som anges ovan ska Wilma & Louise informera kunden om detta och ange de omständigheter som utgör Force Majeure. Wilma & Louise ska även informera kunden när de omständigheter som utgör Force Majeure upphör. Om omständigheten varar i mer än två (2) månader har både kunden och Wilma & Louise rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


Tillämplig lag och tvist

I första hand ska tvister lösas i samförstånd mellan kunden och Wilma & Louise. För att ge konsumenten valfrihet att lösa en eventuell tvist utanför traditionell domstol följer Wilma & Louise alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska ske i enlighet med svenska lag och ska, om kunden och Wilma & Louise inte kan lösa tvisten i samförstånd, avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


Ändringar av köpvillkoren

Wilma & Louise förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor löpande. Ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen.

För varje köp gäller de villkor som var publicerade vid tidpunkten för köpet.


Dessa villkor uppdaterades senast 1 juli 2018