Vi lever alla på samma planet och vi är lika ansvariga för att ställa högre och högre krav på oss själva och ständigt kräva mindre av vår planet. Wilma & Louise strävar efter att vara en hållbar partner för våra kunder och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar. Vi är mycket grundliga i allt vi gör och ställer höga krav på våra leverantörer. Vår ambition är att använda ekologiskt, återvunnet eller på annat sätt hållbart material.

Vi är också övertygade om att varje enskild person som är involverad i vår produktion, har samma rättigheter och värderingar som våra kunder varför vi bara samarbetar med leverantörer med rättvisa handelsvillkor och förstklassig personalpolitik. För att ytterligare minska miljöpåverkan globalt strävar vi alltid efter hållbara transportalternativ för långdistansförsändelser.