Återbetalningspolicy

Ångerrätt
Vi hoppas naturligtvis att du är nöjd med köp hos Wilma & Louise men självklart erbjuder vi full ångerrätt inom 14 dagar. Detta gäller endast oanvänd vara i obruten förpackning

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela det genom att göra en registrering genom vårt returformulär som finns på hemsidan.

Om du ångrar ditt köp kommer återbetalningen att ske utan onödigt dröjsmål. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

Du ska återsända produkten till oss på nedanstående adress utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 10 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att ångra ditt köp/frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkten innan denna period löpt ut.

Var noga med att förpacka varorna så att de inte skadas i transporten. Du är ansvarig för varans skick tills de anländer till vårt lager.

Om varan är skadad eller använd när den anländer till oss kommer vi göra ett avdrag på återbetalningen.

Returfrakten vid utnyttjande av ångerrätt bekostas av dig.

Vi rekommenderar att varan skickas som spårbart paket då det är du som kund som har ansvaret för varan till dess att den är mottagen av Wilma & Louise.

Det är viktigt att du märker din retur med ditt ordernummer på ett tydligt vis, annars kan vi inte härleda varorna till en order och därmed inte göra en återbetalning.

Returer skickas till

Wilma & Louise
C/O Bonver Logistics
Gåshaga Brygga 1
181 60 Lidingö

Reklamationer
Om vi levererat en produkt som är felexpedierad eller defekt ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt för att hjälpa dig lösa problemet. Skicka ett mail till hej@wilmalouise.com och beskriv felet.

Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss och enligt vad som anges nedan. Reklamationsrätten omfattar produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska Wilma & Louise kontaktas så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges ovan. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Wilma & Louise står självklart för returfrakten för godkända reklamationer, detta gäller dock endast då den returfraktsedel som vi tillhandahåller används.

Även defekta varor måste hanteras varsamt och förpackas som om de vore nya.

När reklamerad produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Wilma & Louise att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Wilma & Louise strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen. Wilma & Louise förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid reklamationer följer Wilma & Louise riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, ARN, Konsument Europa och ODR-plattformen Du kan även hitta mer information hos Konsumentverket.